Navigace

Obsah

Obnova zábradlí v obci Domašín

     V roce 2016 jsme podali žádost o dotaci z dotačního programu LogoKrálovéhradeckého kraje "Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje" na opravu nevyhovujícího zábradlí u hlavní silnice v obci Domašín.

     Dotace nám byla přiznána ve výši 50% z vynaložených nákladů. Zbylou část nákladů jsme uhradili z rozpočtu obce.

     Na samotnou realizaci nebylo mnoho času, tudíž jsme se hned pustili do práce, proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Vybraná firma MADOS MT, s.r.o. začala s prací a vše se dokončilo ve stanoveném termínu.

     Poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli - stavební firmě, paní Martině Retové z MěÚ RK za pomoc při vyřízení žádosti a realizaci dotace.

 

Původí stav Realizace
Zábradlí Zábadlí
Zábradlí Zábradlí